מודל סאטיר


גישות טיפוליות נוספות

התמקדות
אימאגו
מיינדפולנס

"Peace within, Peace between, Peace among"

- Virginia Satir

"מודל סאטיר מציג תפיסה מערכתית הוליסטית של האדם, של העולם ושל תהליך השינוי.

המודל נשען על הנחות הומניסטיות לפיהן בני האדם הם בעלי ערך. עליהם למצוא את האוצר האישי והיחודי שלהם כדי להעצים את תחושת הערך העצמי שלהם.

בבסיס המודל אמונה עמוקה ביכולת האדם להשתנות, והאמונה שלכולנו יש את המשאבים הפנימיים הנחוצים כדי להתמודד בהצלחה, להתפתח ולגדול. תפקיד המטפל הוא לעזור למטופל לגלות משאבים אלו בעצמו.

מטופלים מגיעים לטיפול פעמים רבות כשהם בחוויה הישרדותית. המטפל רואה ומתקף חוויה זו וביחד עם זאת מחזיק את התקווה גם במצבי תסכול קשים, ומושיט יד לעזור למטופלים להתחבר באופן חוויתי למשאבים ולכוחות החיים שלהם. הטיפול לפי מודל סאטיר מוגדר כתהליך של טרנספורמציה מאנרגית הישרדות לאנרגית חיים.

המודל מציע גישה אינטגרטיבית החוקרת באופן מערכתי את נפש האדם. עולמו הפנימי של האדם נתפס כמערכת הבנויה מרבדים שונים הנמצאים ביחסי תלות הדדיים, ללא סדר היררכי. אחת ממטרות-העל בטיפול היא להביא ליחסים הרמוניים בין הרבדים. בשפת המודל חוויה הרמונית זו נקראת "תואמות". המודל מציע אינטגרציה מעמיקה של תהליכים תוך אישיים ובין אישיים וניתן לישמו בטיפולים פרטניים, זוגיים ומשפחתיים.

הטיפול לפי מודל זה הוא חוויתי וממוקד לקראת שינוי."

[מתוך אתר מרכז סאטיר בישראל ]

מתוך אמונות הבסיס של המודל

בני אדם מתחברים על בסיס הדמיון ביניהם וצומחים על בסיס השוני.

איננו יכולים לשנות את ארועי העבר, אבל אנחנו יכולים לשנות את ההשפעה שיש להם עלינו.

לא הבעיה היא הבעיה כי אם ההתמודדות איתה. מידת הקושי שאנשים מייחסים לבעיה משפיעה על כמה גדולה תהיה הבעיה עבורם.

בני אדם הם טובים מיסודם. עליהם לגלות את האוצר האישי והיחודי שבתוכם כדי להתחבר ולתת תוקף לתחושת הערך העצמי שלהם.

קריאה נוספת